CinEd

21 - 23.06.2019

CinEd

CinEd е програма за европейско сътрудничество, посветена на кинообразованието. Нейната цел е да представи богатството на европейското кино пред деца и младежи на възраст от 6 до 19 години, развивайки техните критични и аналитични умения, както и познанията им относно кинематографичните техники и език като цяло.
Специално разработените педагогически материали позволяват на учители и възпитатели – без те да са специалисти в областта на киното – да разбират лесно езика на киното, насърчавайки независимостта и креативността на младежите.
До този момент 13 заглавия – от кино класики до филми на съвременни млади автори, идващи от Румъния, Италия, България, Португалия, Испания и Франция – са достъпни на платформата.
Програмата е инициирана и координирана от Френския институт в Париж , и включва 10 партньора от 8 европейски държави: Португалия (Os Filhos de Lumière), Испания (A Bao A Qu), Италия (GET – cooperativa sociale), Франция (Institut français – Cinémathèque française), България (SEVEN), Румъния (NexT, Macondo) , Чехия (ACFK) и Финландия (IhmeFilmi). “Срещи на младото европейско кино” е официален партньор на CinEd за България.
——————–
В рамките на фестивала, на 1 октомври 2016г (събота), от 10.00 до 14.00, във Френски институт – зала „Славейков“ ще се проведе официално представяне на CinEd 2016/2017.
Координаторът на CinEd от Френския институт в Париж – Лена Руксел, ще запознае български преподаватели, педагози, професионалисти в областта на киното с възможностите, които проектът предоставя. Запишете се за участие, изращайки своите координати (име, фамилия, професия) на имейл адрес yse.asso@gmail.com.

CinEd се реализира чрез подкрепата на програма МЕДИА / Творческа Европа на Европейския съюз.

Young Cinema Sofia