Програма „Кинообразование в училище“

На 21.06.2017г. (сряда) от 10:00 до 13:00 във Френския институт ще се проведе работна среща по повод стратегията за развитие на киното, представена от Столична община. „София – творчески град на киното 2017 - 2027” има за цел даразширява достъпа до киното в училищата и университетите, като по този начинприобщава нови публики – задължителенелемент за развитието на киноиндустриятавъобще.

Целта е да бъде обменен опит и идеи между всички професионалисти, които работят за развитие на младежките публики: фестивали, експерти от Столична община, Националния филмов център,

Министерство на културата, Министерство на образованието и науката, Столичен инспекторат по образоването, представители на неправителствени организации, университети, културни институти и др., ще бъдат поканени да се включат в дискусията и да представят своите проекти. Идеята е да се насърчи
междусекторното партньорство с цел динамичното развитие на кинообразованието за младежта.

Резултатите от срещата ще бъдат резюминари и предоставени на Столична община във връзка с приемане на стратегията за развитие на киното.

Със специалното участие на: г-н Жан-Франсоа Казо, ръководител дирекция „Кино и аудиовизия” към академичната делегация за артистично образование и културни дейности (инспекторат по образование, Бордо, Франция).

За подробна програма на събитието и записване: 
ARTEURBANACOLLECTIF@GMAIL.COM

Вход свободен


Срещата се организира в партньорство със:

Home