CinEd е програма за европейско сътрудничество, посветена на кинообразованието. Нейната цел е да представи богатството на европейското кино пред деца и младежи на възраст от 6 до 19 години, развивайки техните критични и аналитични умения, както и  познанията им относно кинематографичните техники и език като цяло. 
Специално разработените педагогически материали позволяват на учители и възпитатели – без те да са специалисти в областта на киното – да разбират лесно езика на киното, насърчавайки независимостта и креативността на младежите. 
До този момент 13 заглавия – от кино класики до филми на съвременни млади автори, идващи от Румъния, Италия, България, Португалия, Испания и Франция – са достъпни на платформата. 
Програмата е инициирана и координирана от Френския институт в Париж, и включва 10 партньора от 8 европейски държави: Португалия (Os Filhos de Lumière), Испания (A Bao A Qu), Италия (GET - cooperativa sociale), Франция (Institut français - Cinémathèque française), България (SEVEN), Румъния (NexT, Macondo), Чехия (ACFK) и Финландия (IhmeFilmi). "Срещи на младото европейско кино" е официален партньор на CinEd за България.
--------------------
В рамките на фестивала, на 1 октомври 2016г (събота), от 10.00 до 14.00, във Френски институт – зала „Славейков“ ще се проведе официално представяне на CinEd 2016/2017.
Координаторът на CinEd от Френския институт в Париж – Лена Руксел, ще запознае български преподаватели, педагози, професионалисти в областта на киното с възможностите, които проектът предоставя. Запишете се за участие, изращайки своите координати (име, фамилия, професия) на имейл адрес yse.asso@gmail.com
CinEd се реализира чрез подкрепата на програма МЕДИА / Творческа Европа на Европейския съюз.

 

 


Home